Lauttasaaren Ympäripurjehdus 2018: kartta ja purjehdusohje

Lauttasaaren Ympäripurjehdus noudattaa tänäkin vuonna tuttuja reittejä. Reitin kiertosuunta päätetään ennen kilpailua kipparikokouksessa klo 12:00 kilpailukanslian edessä.

PURJEHDUSOHJEET

1. Säännöt: Kilpailussa noudatetaan purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä, World Sailing 2016- 2020.
1.1 Kölilautaluokkaan saa osallistua millä tahansa kölillisellä purjelaudalla; Avoimeen luokkaan millä tahansa kölittömällä purjelaudalla; SUP-melontaluokkaan millä tahansa SUP-laudalla. Purjelautaluokissa purjekoko on vapaa.

2. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan, sääntö 4 päätös kilpailla.
Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

3. Tiedotukset: Tiedotukset kilpailijoille on saatavilla kisakansliassa, Helsingfors Segelklubbin (HSK) piha-alueella.

4. Kilpailuluokat: Perinteinen kölilautaluokka, Avoin luokka, SUP-melontaluokka

5. Viesti(t) maissa:
AP-lippu, purjehdusta lykätään, lähtöviestit alkavat aikaisintaan 15 minuutin kuluttua AP-lipun laskusta.
Y-lippu, kelluntaliivit oltava päällä seuraavasta purjehduksesta alkaen.

6. Rata: Ratapiirros on saatavilla kilpailukansliassa ilmoittautumisen yhteydessä.
6.1 Radan kiertosuunta ilmoitetaan klo 12:00 alkavassa kilpailijakokouksessa.

6.1 Lauttasaaren ja Melkin välissä sijaitsevien luotojen välinen matalikko on huomioitava. Kilpailijoiden tulee noudattaa suurta varovaisuutta mikäli purjehtivat/ melovat käyttäen alueen laivaväylää. Laivaväylien välttämistä suositellaan, milloin mahdollista.

7. Kilpailualue: Lähtö ja maali HSK:n edustalla, Lautttasaari. Kilpailualue: koko Lauttasaaren ympäröivä merialue.

8. Aikataulu: Lauantai 1.9.2018
klo 10:00 – 11:30 Ilmoittautuminen kilpailukansliassa, HSK:n piha-alue
klo 12:00 Kilpailijakokous, kilpailukanslian edusta
klo 13.00 Ensimmäisen mahdollisen purjehduksen varoitusviesti
klo 15:30 Maalilinja sulkeutuu. Palkintojenjako välittömästi tämän jälkeen kilpailukanslian edustalla.

9. Lähtölinja: Poijun ja kilpailulautakunnan lipun (maissa) välinen linja. Poijun ja lipun väri vahvistetaan kilpailijakokouksessa.

10. Lähtöviestit:
Viesti Lippu ja ääni Minuuttia ennen lähtöä

Purjelautaluokat

Varoitus:  Vihreä lippu nousee, äänimerkki, 5 minuuttia lähtöön
Valmius: P, I tai musta nousee, äänimerkki, 4 minuuttia lähtöön
Yhden minuutin viesti: Valmiuslippu laskee, pitkä äänimerkki, 1 minuutti lähtöön
Lähtö: Vihreä lippu laskee, äänimerkki, 0 minuuttia lähtöön

SUP-melontaluokka

Lähtöviestitys alkamassa, ottakaa paikkanne lähtölinjalla: Lyhyitä äänimerkkejä, n. 2 minuuttia lähtöön
Varoitus: Vihreä lippu nousee, äänimerkki, 1 minuutti lähtöön
Lähtö: Vihreä lippu laskee, äänimerkki, 0 minuuttia lähtöön

10.1 Luokan, jonka lähtö ei ole käsillä, tulee pysyä pois lähtöalueelta. Lähtöalue rauhoitetaan kulloinkin lähdössä olevan luokan kilpailijoiden käyttöön.

10.2 HUOM! Näkyvät viestit ovat viralliset. Äänimerkit ovat apuväline näkyvien viestien tukena.

11. Maalilinja: Aallonmurtajan sisäänkäynti HSK:n edustan satama-altaaseen (samasta paikasta lähdetään vesille).

12. Aikarajat: Maalilinja sulkeutuu kaikilta luokilta klo 15:30.

13. Protestit: Protesteja kilpailussa ei käsitellä. Kilpailijoilta odotetaan reilua ja rehtiä käytöstä tapahtuman ajan.

14. Pistelasku: Sijalukujärjestelmän mukaan. Dsq, dnf, dns, ym muut pisteet on kilpailun osallistujien lukumäärä +1.

15.Turvallisuusmääräykset: Purjelautaluokkien osallistujien tulee pukeutua märkäpukuun. Purjelautaluokkien alle 18-vuotiaiden osallistujien tulee käyttää kelluntaliiviä. Sääolosuhteista riippuen kelluntaliivipakko voidaan määrätä kaikille purjelautaluokkiin osallistuville. Tämä ilmoitetaan erikseen nostamalla Y-lippu.
SUP-melontaluokan osallistujien tulee olla asianmukaisesti pukeutuneita sääolosuhteiden mukaan (esim. märkäpuku tai vastaava). Kaikilla SUP-lautailijoilla karkuremmi (leash) on pakollinen turvavaruste.

16. Jos kilpailija keskeyttää purjehduksen / kilpailun on siitä ilmoitettava kilpailun toimitsijoille rannalla/ vesillä niin pian kuin mahdollista. Toimitsijat tavoittaa HSK:n alueelta tapahtuman ajan sekä puhelimitse numerosta 045 103 6231.

Hyvää kilpailuonnea ja rehtiä purjehdusta!

 

RATA-ALUE (kiertosuunta ilmoitetaan kipparikokouksessa.)