Vuosikokous sunnuntaina 17.11.2019

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Hyvä Suomen Purjelautaliitto ry:n jäsen,

Tervetuloa liiton vuosikokoukseen sunnuntaina 17.11.2019 klo 14:00.

Kokouspaikkana on Surf House Helsinki, Mall of Tripla, kerros P4, Pasila.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tutustu kokouksen esityslistaan.

Kokouksen yhteydessä suoritetaan myös vuosittaiset palkitsemiset.

Tervetuloa!

Sanna Päivärinta

Puheenjohtaja, Suomen Purjelautaliitto ry
Puh 045 103 6231, sanna (at) spll.fi

SUOMEN PURJELAUTALIITTO RY:N VUOSIKOKOUS

Sääntöjen määräämä asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi vuosi- ja tilintarkastuskertomus, tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
 7. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
  7.1 Kilpailukalenteri 2019
 8. Valitaan kolmeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin liiton ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen