Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Aika: 6.2.2024, klo 18.00–19.00

Paikka: Online-kokous

KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

Hyvä Suomen purje- ja leijalautaliiton jäsen,

Tervetuloa yhdistyksen kokoukseen tiistaina 6. helmikuuta 2024 klo 18.00.

Kokous pidetään verkossa. Online-kokouslinkki on lähetetty yhdistyksen jäsenille sähköpostilla. Jos et saanut linkkiä, ota yhteyttä sähköpostilla jasenrekisteri (at) spll.fi

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
  – toimintasuunnitelma
  – talousarvio
  – jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja
 9. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen kaksi varsinaista hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
  Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä.
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.
 11. Valitaan vastuuhenkilöt kutakin liiton ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan luokkaan/luokkiin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten sääntöjen mukaisesti vireille panemat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Suomen purje- ja leijalautaliitto ry