Syke MeriTV-kyselytutkimus

Nyt on meille kaikille tärkeä kyselytutkimus käynnissä. Tällä voimme vaikuttaa meille tärkeiden harrastuspaikkojen ja rantojen säilymiseen ja niille pääsyn varmistamiseen, sekä aaltojen että tuulien esteettömään säilymiseen. Tässä on aika ja mahdollisuus vaikuttaa.

Kyselyssä tiedustellaan kansalaisten näkemyksiä siitä, mitkä paikat tai alueet Suomen merialueilla he kokevat itselleen tärkeiksi ja arvokkaiksi. Ihmisten kokemustietoa hyödynnetään ekosysteemipalvelujen kannalta arvokkaiden merialueiden tunnistamisessa, merialuesuunnittelussa ja merituulivoimalle sopivien alueiden kartoittamisessa. Vastaamalla pääsee vaikuttamaan merialueiden käyttöön ja omien tärkeiden paikkojen säilymiseen tulevaisuudessa.

Kyselyyn voivat osallistua kaikki merellä tai rannikolla asuvat, matkailevat, mökkeilevät, työskentelevät tai vapaa-aikaansa viettävät. Vastaajia toivotaan kaikilta Suomen meri- ja rannikkoalueilta.

Linkki kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/q/7rfw6fgu7ox7

Kysely on avoinna 11.9.-15.10.2023 ja siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kyselyn järjestää Suomen Ympäristökeskus