Nordic Sailing Federation kokoontuu valmistelemaan kantojaan ISAF:n kokousta varten

International Sailing Federation (ISAF) pitää seuraavan kokouksensa Irlannissa marraskuussa 1.-11.11.2012. Kansainvälistä kokousta silmällä pitäen Nordic Sailing Federation (NSF) pitää tulevana viikonloppuna 19.-21.10 sääntömääräisen yleiskokouksensa Islannissa, jossa pohjoismaisten purjehdusliittojen yhteenliittymä valmistelee kantojaan kansainvälisen purjehdusliiton ISAF:in marraskuisessa kokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Nordic Sailing Federation, jonka jäseniä ovat Tanska, Ruotsi, Norja, Islanti, Suomi ja Viro kulkee ISAF:issa nimellä Ryhmä G –pohjoinen Eurooppa. Ryhmä G:llä on ISAF:n valtuustossa kaksi paikkaa, joita kaudella 2009-2012 edustavat norjalainen Stig Hvide Smith ja suomalainen Kurt Lönnqvist. He edustavat ISAF:n valtuustossa Ryhmä G:tä, eivät omia maitaan.

ISAF:in marraskuun kokouksessa on uudestaan esillä viime toukokuussa tehty päätös pudottaa RS:X- purjelautaluokka pois olympialajeista ja vaihtaa tilalle Kite eli leijalautailu. Päätös herätti toukokuisen kokouksen jälkeen suurta vastarintaa ja se on marraskuussa 1.-11.11 kokouksessa uudestaan käsiteltävänä useiden erilaisten aloitteiden muodossa.

Nordic Sailing Federation keskustelee luokkavalinnoista viikonlopun aikana, mutta lopullisen kannan NSF määrittelee vasta marraskuussa päivää ennen varsinaista päätöstä, kun kansainväliset asiantuntijaelimet, equipment ja events -komitea ovat ottaneet asiaan kannan. Perinteisesti NSF on myötäillyt asiantuntijakomiteoiden mielipidettä.

Suomi lähtee Nordic Sailing Federationin kokoukseen puoltamaan RS:X –luokan säilyttämistä olympialajina. Suomen Purjehduksen ja Veneilyn hallitus linjasi puoltavan kannan lokakuun alussa valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan esityksestä. NSF:n viikonlopun kokoukseen osallistuu Suomesta ryhmä G:n valtuustoedustaja Kurt Lönnqvist ja SPV:n toimitusjohtaja Jussi Ojutkangas.

Yksittäisillä mailla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa ISAF:in kokouksessa omalla äänellään, vaan ainoastaan NSF:llä eli ryhmä G:llä on käytössään kaksi ääntä, joilla äänestetään valtuustossa yhteisesti muodostetun kannan mukaisesti.

Purjelautailija Tuuli Petäjä-Sirén voitti Lontoon kesäolympialaisissa RS:X –luokassa hopeaa. Hän odottaa päätöstä nykyisen luokkansa olympiastatuksen säilymisestä luonnollisesti suurella mielenkiinnolla.

 Odotan kuitenkin marraskuun lopullisen ISAF:n valtuuston päätöksen ennenkuin julkistan omat jatkosuunnitelmani, Petäjä-Sirén kertoo.

Purjelautailijoilla on Suomessa oma kattojärjestö, joka kuuluu Suomen Purjehdukseen ja Veneilyyn. Suomen Purjelautaliitolla on noin viisisataa aktiivijäsentä, joista suurin osa on purjelautailijoita, vähemmistö leijalautailijoita. Suomen kokonaisharrastajamäärää on vaikea arvioida, mutta mm. alan yritysten myyntien, eri foorumeiden sekä vesillä näkyvien harrastajamäärien perusteella harrastajien määrän arvioidaan olevan suunnilleen 1000 leijalautailijaa, joista noin 350 on aktiiviharrastajia. Purjelautailijoita arvioidaan olevan 3000, joista 600 on aktiiviharrastajia.

Lisätietoja:

SPV:n tiedottaja Nina Paloheimo 040 581 6996 tai nina.paloheimo@spv.fi

Tuuli Petäjä antaa medialle kommentteja seuraavan kerran 29.10 klo 15.30-16.30 Viestintätoimisto Milttonissa Gainomaxin-tilaisuudessa

Gainomaxin tilaisuudesta lisätietoja elina.lehmusto@miltton.fi

Suomen Purjehdus ja Veneily on suomalaisten veneseurojen etujärjestö. Liitto huolehtii purjehdus- ja veneilyurheilun harjoittamis- ja kehittämisedellytyksistä Suomessa sekä osallistuu veneilyn kehittämiseen kansainvälisesti. Liitto tukee toiminnallaan aktiivisia seuroja ja luokkaliittoja, jotka tuottavat laadukkaita palveluja veneilyn ja yhteiskunnan hyväksi –vesiturvallisuutta ja ympäristöasioita edistäen. Liiton yksi merkittävä toiminta-alue on huippukilpapurjehdus, jonka tavoitteena on varmistaa olympiamenestys niin Rio de Janeirossa kuin myöhemminkin.

 

Tilannepäivitys 21.10.2012: Nordic Sailing Federation siirsi kannanmuodostuksen purjelautailun olympiastatuksesta marraskuulle

Pohjoismaisten purjehtijaliittojen yhteenliittymä Nordic Sailing Federation on kokoontunut viikonloppuna Islannissa Reykjavikissa. International Sailing Federation (ISAF) pitää seuraavan kokouksensa Irlannissa marraskuussa 1.-11.11.2012. Kansainvälistä kokousta silmällä pitäen Nordic Sailing Federation valmisteli viikonloppuna kantojaan ISAF:n vuosikokoukseen. 

Nordic Sailing Federation valitsi omat edustajansa ISAF:n valtuustoon tulevalle nelivuotiskaudelle. Yksimielisellä päätöksellä ISAF:n valtuustossa jatkavat suomalainen Kurt Lönnqvist sekä norjalainen Stig Hvide Smith. He edustavat valtuustossa Nordic Sailing Federationia eli ryhmä G:tä, eivät omia maitaan.

Paljon keskustelua kokouksessa  herätti purjelautailun RS:X –luokan olympiastatuksesta päättäminen. RS:X -luokka tippui olympialajeista viime toukokuussa ISAF:n kokouksessa. Asia on esillä uudelleen Irlannissa suuren vastarinnan vuoksi.

Suomi toi viikonloppuna Islannissa selkeästi esiin oman näkemyksensä RS:X –luokan olympiastatuksen säilyttämisen puolesta. Suomen kanssa samaa mieltä olivat Norja ja Viro. Sen sijaan Ruotsi, Tanska ja Islanti haluavat pysyä toukokuisen päätöksen takana valita Kite eli leijalautailu olympialuokaksi. Nämä maat liputtivat johdonmukaisten päätösten puolesta ja kokivat RS:X -luokan palauttamisen heikentävän ISAF:n uskottavuutta. Kaikki maat olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että purjelautailu on palautettava olympialuokaksi vuoden 2020 kesäolympialaisiin.

Pohjoismaat päättivät lykätä yhteisen kannanmuodostuksen marraskuulle, kun NSF kokoontuu ISAF:n kokouksen aikana torstaina 8.11. heti asiantuntijakomiteoiden kokousten jälkeen. NSF haluaa kuulla kansainvälisten asiantuntijaelinten näkemykset ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen. Perinteisesti pohjoismaiden yhteenliittymä on myötäillyt asiantuntijakomiteoiden mielipidettä.

Suomi otti kokouksessa vastaan myös kaksivuotisen Nordic Sailing Federationin puheenjohtajuuskauden. Kausi alkaa vuoden 2013 alusta.