Winter Sailing Finnish Open Nationals 2014 part1

NOTICE OF RACE

NOTICE 23.1.2014: Race postponed, new competition date is 8.-9.2.2014.

Winter sailing competition 8th – 9th February 2014Oittaa, Espoo, Finland

https://www.facebook.com/events/232535163587629/

Finnish Open National (Part 1)

 • Winter sailing competition open for everyone
 • Sponsored by TalviSurf.fi, Airice, Suunto, Oittaa, 3D Wind Service and others
 • Competition for two classes: handheld wings (Wing) and sledges (Sled) with windsurfing rig
 • Disciplines Wing: Course Race and Short Track Slalom (STS)
 • Disciplines Sled: Course Race and Short Track Slalom (STS)
 • Rules: Winter Windsurfing Racing Rules (WWRR 2014), this Notice of the Race (NoR) and Sailing Instructions (SI)

Sailing Instructions (SI)

 • Participation fee 60€ for Saturday and Sunday, or 40€ for one day only including one warm meal, for Juniors under 18 40€ and 20 € respectively. Fee is paid during the registration, each competitor shall fill registration form, register own equipment and must have a valid injury insurance (for Finnish racers membership of Finnish Sailing and Boating Federation or Finnish Boardsailing Association or own sailing club is enough); third party insurance is highly recommended
 • Race is arranged by TalviSurf Oy
 • Final sailing instructions will be given latest at skippers meeting
 • All participants are taking part solely on their own responsibility, suitable helmet is required from everyone, other protective garment is highly recommended. It is mandatory to consider safety of every person on ice including racer himself and avoid any unnecessary risks, sailing in dark or on possible weak ice areas (which can be indicated during the skippers meeting) is entirely forbidden
 • Possible protests will be handled by Protest Committee or in case of STS by Arbitration of judges during the race. Protest Committee of three will be elected from competitors at the skipper’s meeting, in case of elected racers involved in the protest situation replacement members will be elected at first possible moment
 • There will be one Slalom Judge and Assisting Judges for slalom, at course race workers of TalviSurf Oy may set up the distance and compete themselves with assisting personnel helping during the registration, event and results
 • Race will be carried on in accordance with above mentioned rules which will be displayed to all participants and explained during the skipper meetings; all participants agree by taking part in the race to accept decisions of the judges regarding their equipment, sailing and possible protests
 • Shape, location and lap amount of the track will be announced during the skipper meeting
 • Race will take place on Lake Bodom, Oittaa, Espoo, Finland, parking on Oittaa sport centre parking area; driving to the ice or outside of permitted areas will lead to disqualification
 • It is strictly prohibited for all competitors to go close to any open water area on the lake or disturb activities of other people on the lake
 • Number of starts will be decided by judges at competition site

Prizes

In both disciplines (Wing and Sled) following awards will be given:

 • Overall
 • Best Try (decided by judges)
 • Women, Juniors and Masters might be awarded with unofficial prizes if participant number in each category exceeds 3 persons

Sponsored Suunto Ambit prizes will be given to both classes during the prize giving ceremony – winner being last drawn name from the class participants being present at the prize giving

Finnish Champion title will be given in both classes after Part 2 race (time and place to be announced later) accomplished or based upon results of this race alone if no second race will be held by the evening of 13th April 2014.

In case of two races, championship points will be counted based upon racer’s scores and number of class competitors; in case of equal points, position in second race counting for more.

Example: Part 1, 16 participants, position 2/16; Part 2, 12 participants, position 4/12 => final result 2/16+4/12 = 0,458 vs. Part 1, position 1/16, Part 2, no position => 1/16+13/12 = 1,146, lowest number being the winner

Schedule

25th Jan

 • Registration 9:00 – 9:30 a.m.
 • Skippers’ Meeting, 9:30 first possible racing start at 10:00 (most probably windgsracing on STS track while sails compete on course race and vice versa) o Last possible start 17:30

26th Jan

 • Registration 9:00 – 9:15 a.m.
 • Skippers’ Meeting, 9:15 first possible racing start at 9:30
 • Last possible start 14:30
 • Prize giving ceremony 15:30

The race may be cancelled or postponed latest on 21st Jan 2014 by 21:00.

Race results will be published on www.talvisurf.fi and also passed to International Winter Windsurfing Association (www.winterwindsurf.com ) and Finnish Boardsailing Association (spll.fi).

Outside of the races each competitor is requested to kindly guide and help spectators to learn about sailing on ice and media to get good pictures. During the race phase racing gets highest priority

For more information about race: http://www.talvisurf.fi

KILPAILUKUTSU

PÄIVITYS 23.1.2014: Kilpailu siirretty. Uusi kilpailupäivä on 8.-9.2.2014.

Talvipurjehduskilpailu 8.-9.2.2014, Oittaa, Espoo, Finland

Suomen Avoin Mestaruus (Osa 1)

 • Avoin talvipurjehduskilpailu
 • Sponsoreina TalviSurf.fi, Airice, Suunto, Oittaa, 3D Wind Service sekä muut
 • Kilpailu on kahdelle luokalle: siivet (Wing) sekä kelkat (Sled) purjelautarikein
 • Siipien kilpailumuodot: Course Race sekä Short Track Slalom (STS)
 • Kelkkojen kilpailumuodot: Course Race sekä Short Track Slalom (STS)
 • Säännöt: Winter Windsurfing Racing Rules (WWRR 2014), tämä kilpailukutsu (NoR) sekä

Purjehdusohjeet (SI)

 • Osallistumismaksu 60€ kahdesta päivästä, tai 40€ yhdestä päivästä. Sisältää yhden lämpimän aterian, alle 18 vuotiaat vastaavasti 40€ ja 20€. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja samassa yhteydessä jokaisen kilpailijan on täytettävä rekisteröitymiskaavake, kaluston rekisteröintikaavake, lisäksi jokaisella on oltava voimassaoleva vakuutus (suomalaiskilpailijoille Suomen purjehdus ja veneily (SPV), ja Suomen purjelautaliiton (SPLL) tai purjehdusseuran jäsenyys). Lisäksi kolmannen osapuolen vakuutus on erittäin suositeltava
 • Kilpailun järjestäjänä toimii TalviSurf Oy
 • Lopulliset purjehdusohjeet annetaan viimeistään kilpailijakokouksen yhteydessä
 • Kaikki kilpailijat toimivat täysin omalla vastuullaan, kaikilta vaaditaan sopivaa kypärää, muita suojavälineitä suositellaan käytettäväksi. Ehdoton vaatimus on, että henkilöturvallisuus (myös kilpailijan itsensä) pidetään aina etusijalla eikä tarpeettomia riskejä oteta. Purjehtiminen pimeässä sekä mahdollisilla heikoilla jääalueilla (joista ilmoitetaan kilpailijakokouksen yhteydessä) on täysin kiellettyä.
 • Mahdolliset rikkeet käsitellään protestikomitean toimesta tai slalomin tapauksessa päätetään tuomareiden toimesta arbitraatiomenetelmällä kilpailun aikana. Protestikomiteaan valitaan kolme kilpailija kilpailukokouksen aikana; mikäli mahdollinen protesti koskee yhtä tai useampaa heistä, tilalle ensitilassa valitaan toinen kilpailija(t)
 • Slalomissa on tuomari ja aputuomari(t), rata-ajossa TalviSurf:fin henkilöstö voi määrittää radan ja kilpailla itse samalla kuin avustava henkilöstö vastaa rekisteröinnistä, tapahtumasta sekä tuloslaskennasta
 • Kilpailu ajetaan edellämainittujen (englanninkielisten) sääntöjen mukaisesti ja ne asetetaan kaikkien kilpailijoiden nähtäville sekä tarvittaessa selitetään kilpailijakokouksen aikana; kaikki kilpailijat sitoutuvat ilmoittautuessaan hyväksymään tuomariston päätökset koskien heidän kalustoaan purjehdustaan sekä mahdollisia protesteja
 • Ratojen muoto, pituus ja kierrosten määrät ilmoitetaan kilpailijakokouksen aikana
 • Kilpailupaikkana toimii Bodom järvi Espoossa, pysäköinti Oittaan keskuksen pysäköintialueella; ajaminen jäälle tai sallittujen pysäköintialueiden ulkopuolelle tulee johtamaan kilpailusta poistamiseen
 • Avoveden läheisyyteen meneminen tai muiden jäällä liikkujien häiritseminen ovat ehdottomasti kiellettyjä kaikilta kilpailijoilta
 • Tuomaristo päättää lähtöjen määrän paikan päällä

Palkinnot

Molemmissa kilpailumuodoissa (siivet sekä kelkat) palkitaan seuraavasti:

 • Yleissarja
 • Best Try (tuomariston päätöksellä)
 • Naiset, Juniorit ja Masterit saatetaan palkita epävirallisin palkinnoin mikäli osallistujamäärä näissä ylittää 3

Sponsoroidut Suunto Ambit palkinnot jaetaan kummassakin luokassa palkintojenjaon yhteydessä arpomalla (voittajan ollessa viimeinen nostettu nimi paikallaolijoista)

Suomen Mestariksi nimetään joko sen jälkeen kuin Osa 2 kilpailu (aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin) on ajettu tai tämän kilpailun tulosten perusteella jos toista kilpailua ei ole ajettu 13.4.2014 mennessä.

Kahden kilpailun tapauksessa sijaitus lasketaan kummankin kilpailun sijoitusten sekä osallistujamäärän mukaan, tasapisteissä toisen kilpailun sijoituksen ollessa merkittävämpi.

Esimerkki: Osa 1, 16 osallistujaa, sijoitus 2/16; Osa 2, 12 osallistujaa, sijoitus 4/12 => lopputuloksena 2/16+4/12 = 0,458 vs. Osa 1, 1/16, Osa 2, ei sijoitusta => 1/16+13/12 = 1,146, alimman yhteissumman voittaessa

Aikataulu

 25.1.2014

 • ilmoittautuminen 9:00 – 9:30
 • Kilpailijakokous 9:30, ensimmäinen mahdollinen lähtö 10:00 (tavoitteena kelkat kilpailemassa rata-ajossa siipien mennessä slalomiin ja päinvastoin) o Viimeinen mahdollinen lähtö 17:30

26.1.2014

 • ilmoittautuminen 9:00 – 9:15
 • Kilpailijakokous 9:15, ensimmäinen mahdollinen lähtö 9:30
 • Viimeinen mahdollinen lähtö 14:30
 • Palkintojenjako 15:30

Kilpailu voidaan peruttaa tai siirtää myöhempään ajankohtaan viimestään 21.1.2014 klo 21:00 mennessä

Kilpailun tulokset julkaistaan www.talvisurf.fi sivuilla sekä toimitetaan International Winter Windsurfing Association (www.winterwindsurf.com ) sekä Suomen Purjelautaliitolle (spll.fi).

Kilpailujen ulkopuolella kilpailijoita pyydetään esittelemään lajia sekä opastamaan mahdollisia katsojia talvipurjehdukseen sekä helpottamaan hyvien kuvien ottamista. Kilpailujen aikana kilpaileminen menee etusijalle.

 

Lisätietoja kilpailusta: http://www.talvisurf.fi

 

 
Teksti: Feodor Gurvits, edit Mikko Vatanen
Kuva: Wissa 2011 Saimaa