Säännöt laadittu syyskuussa 2011 pidetyn Formula Funboard-kilpailijakokouksen päätösten mukaan.

Kilpailuissa noudatetaan ISAF:n kilpapurjehdussääntöjä, IWA Racing Rules –sääntöjä, IFCA Funboard-luokkasääntöjä ja näitä sääntöjä.

Formula Funboard-luokan rata-ajon tulos muodostaa Formula Windsurfing-luokan tuloksen. Formula Windsurfing-luokan tulosta laskettaessa hyväksytään ainoastaan luokkaan rekisteröityjä lautoja käyttäneet kilpailijat.

Tuulirajat

Rata-ajo:

1 min ennen lähtöä 7kts (3.7m/s) sekä plaanattavat olosuhteet. Lähdön aikana plaanattavat olosuhteet koko rata-alueella. Kilpailijoista yli 50% tulee kyetä etenemään plaanissa.

Slalom:

13kts (6.7m/s) tai enemmän koko lähdön ajan.

Hyväksyttävä kilpailu

Kilpailun tulos:

Kilpailutulokseksi riittää yksi hyväksyttävissä olosuhteissa purjehdittu ratalähtö tai slalom-yhteislähtö. Slalom-pudotuskarsinnassa täytyy hyväksyttävän kilpailutuloksen saamiseksi olla selvillä A- ja B-finaaleihin päässeet. SM-kilpailussa tulee hyväksyttyjä lähtöjä purjehtia vähintään 2, jotta kisalla olisi SM-arvo ja kisasta saisi ranking-pisteitä.

Pistelasku

Ratalähdön tulos:

Sijalukujärjestelmä 1=1p. 2=2p. 3=3p…

Rata-ajon yhteistulos:

Lähtöjen yhteenlaskettu tulos vähennettynä discardeilla.

Slalom-pudotuskarsinnan tulos:

Sijalukujärjestelmä 1=1p. 2=2p. 3=3p…. Mikäli A- tai B-finaalia ei purjehdita, saavat kaikki siihen päässeet sijaluvun finaalin viimeinen sija/2. Ensimmäiset finaaleista karsiutuneet saavat sijaluvun finaaleihin selvinneet + 1, seuraavat +3 jne.

Slalomin yhteistulos:

Pudotuskarsintojen yhteenlaskettu tulos vähennettynä discardeilla.

Kilpailun discardit:

Rata- ja slalomlähdöt: 1-3=0. 4-6=1. 7–10=2. 11 tai enemmän =3. 1 slalom-pudotuskarsinta = 1 ratalähtö

Tasatuloksen ratkaiseminen osalajin yhteistuloksessa:

A) Toisen useammin voittaneen eduksi. B) Enemmän 1, 2, 3…sijoituksia saaneen hyväksi. C) Viimeisessä lähdössä, mihin molemmat osallistuneet, paremman tuloksen saaneen eduksi. D) Tasatulos jää voimaan.

Kilpailun yhteistulos:

Lähtöjen yhteispistemäärä vähennettynä discardeilla. Yksi slalom-pudotuskarsinta tai yhteislähtö vastaa yhtä ratalähtöä.

Rankingsarjan tulos:

Kilpailutulosten yhteen laskettu tulos vähennettynä rankingsarjan discardeilla. Huom! Ranking-sarjan tuloksia laskettaessa voivat pisteitä saada ainoastaan SPLL:n jäsenmaksun maksaneet kilpailijat. Laskettaessa kilpailun tulosta ranking-pisteisiin, saa ensimmäinen SPLL:n jäsenmaksun maksanut kilpailija 0.7p, seuraava 2 p jne.

Formula Windsurfing:

Formula Funboardin ranking-sarjan ratapurjehduksen voittaja on samalla Formula Windsurfing-luokan ranking-voittaja. SM-kilpailun ratapurjehduksen voittaja on samalla Formula Windsurfing-luokan Suomen mestari.

Rankingsarjan discardit:

Ranking-kilpailut: 1-3=0. 4-6=1

Tasatuloksen ratkaiseminen rankingsarjan tuloksessa:

Tasatulos jää voimaan

Välinerajoitukset

Rata ajo:

Kilpailija saa rekisteröidä kilpailuun yhden kölittömän rungon, kolme purjetta ja kolme evää
Start-luokassa purjeita saa rekisteröidä 2

Slalom:

Ei välinemäärärajoituksia

Formula Funboard-luokassa kaikkien lautojen tulee olla luokkaan rekisteröityjä, sarjavalmisteisia kölittömiä lautoja, mikäli osallistuja kilpailee luokan kv. kilpailuiden edustuspaikoista.

Kaikkien lautojen osalta noudatetaan kansainvälisen Formula Windsurfing-luokan mittasääntöjä. Laudan maksimileveys on siis 1005mm, ja minimipaino lenkkien ja evän kanssa 8,2kg.

Rekisteröitävän purjeen maksimikoko on 12,5m2. Evän maksimipituus on 700 mm pohjasta pystysuoraan mitaten. Mastoliikin maksimipituus on 6,25m (ja puomiliikin 3010mm).

Formula Windsurfing-luokassa (ratapurjehdus) laudan tulee olla rekisteröity, sarjavalmisteinen lauta. Laudan märkä paino evän ja jalkalenkkien kanssa saa olla 8,2 kg .
Kansallinen purjetunnus luokassa on FIN. Purjetunnusten minimikorkeus 230 mm ja leveys 45 mm väri: musta, punainen tai sininen. Kirjasintyylin tulee olla selkeä.

Rikkoutuneet välineet voi korvata samankaltaisilla välineillä kilpailun tuomariston luvalla.

Formula Start

Yleistä

Formula Start on tarkoitettu edulliseksi luokaksi kilpailu-uraansa aloittaville purjelautailijoille. Formula Start-luokkaan saavat osallistua kilpailijat, jotka eivät ole ennen sijoittuneet Formula Funboard- tai Funboard ranking-sarjassa 30 parhaan joukkoon. Formula Experience-luokassa kilpaillaan yksityyppiluokasäännöt täyttävillä välineillä.

Välineet

Formula Start-luokkaan saa osallistua Formula Windsurfing-luokkasääntöjen mukaisilla tehdasvalmisteisilla laudoilla, tai luokan maksimimittoja pienemmillä kölittömillä ns. custom-laudoilla.

Kilpailija saa rekisteröidä kilpailuun 2 purjetta.

Evän maksimipituus on 70 cm.

Pistelasku

Ranking-sarjan ja yksittäisen kilpailun pistelasku kuten Formula Funboard-luokan rata-ajossa. Voittaja palkitaan.

Säännöt

Formula Start-luokassa noudatetaan samoja kilpapurjehdussääntöjä kuin Formula Funboard-luokassakin. Luokkaan tulee ilmoittautua kolme kilpailijaa, jotta sarja järjestetään. Formula Windsurfing-luokka voi lähteä kilpailun järjestäjän harkinnan mukaan joko yhdessä pääluokan kanssa tai erillisten lähtöviestien perusteella. Kilpailijoiden tulee identifioida itsensä purjetunnuksella tai viirillä järjestäjän ohjeiden mukaan.